„Mistrz i Małgorzata”

Zdjęcie z Placu Solnego we Wrocławiu
Patriarsze Prudy
zdjęcie z Patriarszych Prudów
 • motto:
  „Jam tej siły cząstką drobną, która wiecznie zła pragnąc, wiecznie czyni dobro”
  „Jam cząstką tej siły, która zła pragnąc, wiecznie dobro czyni”
  Faust” -dramat Johanna Wolfganga von Goethego 1833
  (audiobook pełen tekst na wolnych lekturach)
 • bohater faustyczny – pierwowzorem był Johann Georg Faust (ok. 1480–1540) – niemiecki alchemik, astrolog i wędrowny naukowiec, autor traktatu alchemicznego Zmuszenie piekła. Jego czarna legenda narodziła się w 1587 po wydaniu książki Geschichte von Dr. Johann Fausten, dem weitteschreyten Zauberer und Schwarzkünstler (Historia doktora Johanna Fausta, słynnego czarnoksiężnika i mistrza czarnej magii). Fausta przedstawiono w niej jako bezbożnika, który – by posiąść wiedzę – podpisał pakt z Mefistofelesem, ale diabeł skręcił mu kark i zabrał jego duszę do piekła. Od tego czasu Faust stał się symbolem człowieka, który zawiera pakt z szatanem, aby poznać tajemnicę istnienia.
 • Faust a „Mistrz i Małgorzata”
  *Faust – niezaspokojony w pragnieniach, łamie tabu społeczne (umowa z diabłem), łamie zasady życia (również biologiczne), zginie, gdy powie: „chwilo, trwaj!”;
  *Małgorzata (ukochana Fausta) – prosta dziewczyna, kocha Fausta i go bardzo podziwia, gdy on odchodzi, zabija ich wspólne dziecko.
 • Kto jest bohaterem faustycznym w „Mistrzu i Małgorzacie”? Uzasadnij, odwołując się do treści utworu.
-(kwestia dat: art. Anny Chudzińskiej-Parkosadze pt. Z rozważań nad zagadnieniem czasoprzestrzeni w powieści Michaiła Bułhakowa „Mistrz i Małgorzata”,
„Acta Neophilologica” 2013.

https://teatrtv.vod.tvp.pl/28244097/mistrz-i-malgorzata – scena w teatrze Variete, pierwsze 23′
Tango Małgorzaty i Azazella

Narracja „Mistrza i Małgorzaty” – omówienie na stronie ostatnidzwonek
MiM w 60 sekund
MiM w 5 minut
Spalić MiM!

Charakterystyka społeczeństwa w Moskwie radzieckiej
Diabelska kompromitacja diabelskiej rzeczywistości – lekcja na ZPE

sprawiedliwość          bezwzględność władz wobec obywateli           zanik więzi społecznych           obywatele są tylko pozornie równi           sprawnie działająca administracja państwowa           wszyscy obywatele są równi           powszechna inwigilacja           wszechobecna beznadzieja           interesowność           terror           wszechobecna biurokracja           wszechobecna korupcja

Powieść w powieści czyli co zrobił piąty procurator Judei, Poncjusz Piłat?

Z Ewangelii: J 18, 29-40; 19, 1-38.
 rozdziały: II – Poncjusz Piłat, XVI – Kaźń, XXV – Jak procurator usiłował ocalić Judę z Kiriatu, XXVI – Złożenie do grobu.

Pod natchnieniem szatana – wspaniała analiza