bookmark_borderNa początek

Uzupełnij, proszę, krótką ankietę dla TWOJEJ KLASY

1B2 1D1 1F 2H

Statut szkoły: Ocenianie: XV 2:
2.1-2.6; 2.9-2.13<sic!>;
2.14: 1-7; 2.15;
5.4-5.5; 5.10;
6; 12.

Praca z tekstem – rutyna: cichy długopis
(w samodzielnie dobranych grupach 2-4-osobowych czytacie i robicie notatkę ze Statutu pt. Ocenianie. Nie wolno rozmawiać, jedynie możecie dyskutować na kartce! Następnie będziecie odpowiadać na pytania T/N)
czas: 20′

bookmark_borderRozgrzewka

Cognitive Reflection Test (CGT) – Test świadomego myślenia

 1. Jeśli 5 maszyn w ciągu 5 minut produkuje 5 urządzeń, to ile czasu zajmie
  100 maszynom zrobienie 100 urządzeń?
 2. Na stawie rozrasta się kępa lilii wodnych. Codziennie kępa staje się
  dwukrotnie większa. Jeśli zarośnięcie całego stawu zajmie liliom 48 dni,
  to ile dni potrzeba, żeby zarosły połowę stawu?
 3. Ołówek i pióro razem kosztują 1,10 zł. Pióro jest o 1 zł droższe od ołówka.
  Ile kosztuje ołówek?