Henryk Sienkiewicz – Potop

„Głoszono ją umarłą, a oto kolejny dowód, że żyje” – pierwszy polski noblista.

Krótka biografia (5′) albo Noblista mariofil (18′)

Powieści historyczne Sienkiewicza – historia w tle romansu:
Trylogia: powstanie Chmielnickiego – Potop szwedzki – wojny z Turcją

Potop szwedzki – geneza, przebieg, skutki w 15′

„Kończ waść, wstydu oszczędź!”

„Trup! Trup!”

„Gdzie ojca nie ma, tam, pismo mówi, wuja słuchać będziesz”

„Jam nie z soli ani roli, ale z tego, co mnie boli”

„I mogę ci jako prywatnemu odpowiedzieć? (…) jesteś szelma, zdrajca, łotr, rakarz i arcypies!”

Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło.”