Kmicic jako bohater dynamiczny

  • główny bohater „Potopu”, szlachcic, żołnierz;
  • ranga: chorąży Orszański, przez Kiemliczów nazywany pułkownikiem;
  • zakochany ze wzajemnością w Oleńce Billewiczównie
    (Oleńka została w testamencie dziadka, Herakliusza, zapisana Kmicicowi – albo wyjdzie za niego, albo ma iść do klasztoru);
  • jest niepokorny, nie szanuje prawa ani innych ludzi, uważa siłę i sprawność za najważniejsze atrybuty żołnierza, a sam siebie uważa za niepokonanego (pierwsza szabla na Litwie);

Scena spalenia Wołmontowic Scena pojedynku Scena rozstrzelania

Charakterystyka Kmicica przed przemianą

Wybieramy najważniejsze momenty jego przemiany – wybierzcie 3 wydarzenia i uzasadnijcie.