Na początek

Uzupełnij, proszę, krótką ankietę dla TWOJEJ KLASY

1B2 1D1 1F 2H

Statut szkoły: Ocenianie: XV 2:
2.1-2.6; 2.9-2.13<sic!>;
2.14: 1-7; 2.15;
5.4-5.5; 5.10;
6; 12.

Praca z tekstem – rutyna: cichy długopis
(w samodzielnie dobranych grupach 2-4-osobowych czytacie i robicie notatkę ze Statutu pt. Ocenianie. Nie wolno rozmawiać, jedynie możecie dyskutować na kartce! Następnie będziecie odpowiadać na pytania T/N)
czas: 20′