Mowa zależna i niezależna – Непряма i пряма мова

Mowa niezależna – Пряма мова
– dosłowne przytoczenie czyjejś wypowiedzi – w formie cytatu, dialogu lub monologu. Słowa wypowiedzi są niezależne od narratora.

Mowa zależna – Непряма мова
– przywołanie czyjejś wypowiedzi własnymi słowami. Przytoczone słowa stają się fragmentem wypowiedzi narratora, która przyjmuje kształt zdania złożonego podrzędnie.

* mowa pozornie zależnaНевласне-пряма мова

Zadanie domowe na jutro:
znajdźcie jakieś przysłowia po polsku i ukraińsku
(przykłady podobnych przysłów i przykłady różnych przysłów, które znaczą to samo). Pamiętajcie o źródłach!

знайдіть польські та українські прислів’я
(приклади подібних прислів’їв і приклади різних прислів’їв, що означають однакове). Пам’ятайте про джерела!