bookmark_borderNauka w świetle sztuki – „Lekcja anatomii doktora Tulpa” Rembrandta

Cele lekcji:
opisujesz obraz:
wskazujesz, jaka jest jego kompozycja,
omawiasz kolory i odcienie,
znasz symbolikę światła i wskazujesz jego funkcje na obrazie,
zauważasz kontrasty;
potrafisz wskazać podobieństwa i różnice w malarstwie renesansowym i barokowym.

film o obrazie GWO (od 7:48)
Tajemnice Anatomii Rembrandta – Radosław Gajda (6′)

konteksty XX-wieczne:
Lekcja anatomii – Jacek Kaczmarski (tekst) (piosenka)
Lekcja anatomii – Stanisław Grochowiak (tekst) (interpretacja)

bookmark_borderFilozofia Baroku

177-181

Jak poznawać świat? Zmysłami? Rozumem?
film youtube 6,5′

ZŁUDZENIA OPTYCZNE PONZO
Iluzje optyczne
Iluzje optyczne fot. prof. Akiyoshi Kitaoka | Uniwersytet Ritsumeikan w Kyoto |
Grafika wektorowa Iluzja, Iluzja obrazy wektorowe | Depositphotos

Taki wzór został ułożony z kafelków na ścianie pewnej kawiarni (St Michael’s Hill, Bristol, Anglia). Zostało to zauważone i opisane w 1979r. przez prof. Richarda L. Gregory i Priscillę Heard.

Szczegółowa prezentacja o Kartezjuszu

bookmark_borderPolskie społeczeństwo w „Potopie”

Sarmatyzm – „Pamiętniki” Jana Chryzostoma Paska

Sarmatyzm – prezentacja GWO
Najbardziej absurdalne dowody na istnienie Sarmatów
Nonkonformizm w modzie – ubrania sarmatów

Zagłoba jako Sarmata:
– Jakie cechy Zagłoby – sarmaty ujawniają się w tekście?
– Opisz w 5 punktach strategię Zagłoby

Nie masz takowych terminów (problemów, trudnych sytuacji), z których by się viribus unitis (wspólnymi siłami) przy Boskich auxiliach (pomocy) podnieść nie można” /- toast Zagłoby na ślubie Kmicica i Oleńki/

Wady i zalety trzech warstw społecznych sportretowanych przez Sienkiewicza. Oceniać można z 3 perspektyw:
1) powieściowa (jak oceniają te zachowania, cechy inne postaci),
2) Sienkiewiczowska (dlaczego XIX-wieczny autor tak ich przedstawił, jak ocenia ich z perspektywy pozytywisty, patrioty w państwie, którego nie ma na mapie?),
3) czytelnika z XXI wieku (Ciebie).

Magnateria 184, 186-187 – zad.1/186; zad.7 i 9/187;
Szlachta 187-189 – zad. 11 i 12/189;
Chłopi 189-190 – zad. 14 i 15/190.

Kmicic jako bohater tragiczny i dynamiczny – omów, korzystając z wybranych konkretnych wydarzeń.
PrzysięgaRozmowaWyjaśnienie

pytania z matury do fragmentu ze str. 187 (- Jest, panie kawalerze, zwyczaj…)

https://culture.pl/pl/artykul/sienkiewicz-a-historia-w-swietle-nowych-badan

Sienkiewiczowskie kreacje kobiet – w kim się kochać, na kim się wzorować?
Oleńka wobec Kmicica i Kmicic pod wpływem Oleńki
Na koniec
podr. kl.2: s. 180 (lektor)

bookmark_borderKmicic jako bohater dynamiczny

 • główny bohater „Potopu”, szlachcic, żołnierz;
 • ranga: chorąży Orszański, przez Kiemliczów nazywany pułkownikiem;
 • zakochany ze wzajemnością w Oleńce Billewiczównie
  (Oleńka została w testamencie dziadka, Herakliusza, zapisana Kmicicowi – albo wyjdzie za niego, albo ma iść do klasztoru);
 • jest niepokorny, nie szanuje prawa ani innych ludzi, uważa siłę i sprawność za najważniejsze atrybuty żołnierza, a sam siebie uważa za niepokonanego (pierwsza szabla na Litwie);

Scena spalenia Wołmontowic Scena pojedynku Scena rozstrzelania

Charakterystyka Kmicica przed przemianą

Wybieramy najważniejsze momenty jego przemiany – wybierzcie 3 wydarzenia i uzasadnijcie.

bookmark_borderBAROK!

Czy będzie łacina? TAK!
Epoka przeciwieństw – polecajka serialowa 1670
POTOP – cały film,
na wolnych lekturach – cała książka i audiobook,

Nazwa: port.: barocco – perła o nieregularnym kształcie; wł.: dziwaczny, nieforemny.

prezentacja Agnieszki Kulig

+ wojna trzydziestoletnia 1618-1648
+ podboje imperium Osmańskiego i odsiecz wiedeńska 1683
+ monarchia absolutna we Francji (Ludwik XIV)

Fara poznańska:

Szlachta polska a mit sarmaty (kl.1. str. 202; kl.2. str. 166)

bookmark_borderRenesans – podsumowanie

1B2 1D1 1F

Zadania na poprawę sprawdzianu o 1-2 oceny:

 • Idź do Muzeum Narodowego (w sobotę za darmo) lub do muzeum w Ossolineum i znajdź obraz pochodzący z renesansu. Zrób sobie z nim zdjęcie i opisz, jakie dwie typowe dla tej epoki cechy w nim dostrzegasz.
  Napisz swoimi słowami krótką notatkę o autorze tego obrazu.
 • Znajdź w podręczniku, albumie, w internecie renesansowy obraz, który Cię zainteresuje i stwórz jego twórczą reprodukcję w formie zaaranżowanego zdjęcia lub kolażu. Wskaż dwie typowe dla tej epoki cechy oryginalnego obrazu i opisz, dlaczego przerobiła_eś go w taki sposób. Napisz swoimi słowami krótką notatkę o autorze tego obrazu i o sobie – autorze reprodukcji.
 • Przygotuj krótką (do 5′) wypowiedź ustną na poniższe tematy (wskażę jeden i ten zaprezentujesz; wypowiedź musi zawierać wszystkie 3 elementy):
  1) Literacki obraz piekła. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Boskiej Komedii Dantego Alighieri. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
  2) Literacka przestroga przed moralnym upadkiem państwa. Omów zagadnienie na podstawie Odprawy posłów greckich Jana Kochanowskiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
  3) Różne oblicza miłości. Omów zagadnienie na podstawie Romea i Julii Szekspira. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.
  4) Refleksje o polskich wadach narodowych. Omów zagadnienie na podstawie znanych Ci fragmentów Kazań sejmowych Piotra Skargi. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrany kontekst.


bookmark_borderHenryk Sienkiewicz – Potop

„Głoszono ją umarłą, a oto kolejny dowód, że żyje” – pierwszy polski noblista.

Krótka biografia (5′) albo Noblista mariofil (18′)

Powieści historyczne Sienkiewicza – historia w tle romansu:
Trylogia: powstanie Chmielnickiego – Potop szwedzki – wojny z Turcją

Potop szwedzki – geneza, przebieg, skutki w 15′

„Kończ waść, wstydu oszczędź!”

„Trup! Trup!”

„Gdzie ojca nie ma, tam, pismo mówi, wuja słuchać będziesz”

„Jam nie z soli ani roli, ale z tego, co mnie boli”

„I mogę ci jako prywatnemu odpowiedzieć? (…) jesteś szelma, zdrajca, łotr, rakarz i arcypies!”

Rzeczpospolita to postaw czerwonego sukna, za które ciągną Szwedzi, Chmielnicki, Hiperborejczykowie, Tatarzy, elektor i kto żyw naokoło.”