Akcja Żonkil

Co może znaczyć to sformułowanie?
Kim może być autor tego zdania?
  1. Odpowiedzi na karteczkach – na tablicę.
• Jakie wrażenie robi na was główny bohater filmu, Marek Edelman? Jakimi słowami
moglibyście go opisać?
• Który fragment nagrania, która wypowiedź najbardziej zapadły wam w pamięć?
• O czym, waszym zdaniem, jest ta animacja? Jaki jest jej główny temat?

2. Czy po filmie inaczej odpowiemy na pytania zadane wcześniej?

3. Praca w grupach: otrzymaliście kartki z fragmentami reportażu Hanny Krall i Marka Edelmana (zapis rozmowy) – odpowiedzcie w grupach na pytania. Porozmawiajcie chwilę (5′)

4. Informacje historyczne – ułóżcie slajdy zgodnie z kolejnością chronologiczną, nadajcie im tytuły.

5. Podsumowanie: dokończ wybrane zdanie:
W historii, którą opowiedział Marek Edelman, najważniejsze było dla mnie…
Jeśli chcemy pamiętać o powstaniu w getcie warszawskim, powinniśmy pamiętać o…

https://polin.pl/pl/zonkile