Grzech pierworodny, wygnanie z raju i symboliczny sens

Lekcja poświęcona jest analizie i interpretacji biblijnego opowiadania o grzechu pierworodnym i wygnaniu z raju. 

Cele:
– poznanie metaplanu (narzędzia pomocnego przy rozwiązywaniu problemów),
– odczytanie symbolicznego sensu opowieści i jej elementów,
– refleksja nad losem człowieka (powiązanie szacunku i odpowiedzialności),
– odczytanie pozaliterackich tekstów kultury zawierających nawiązania do Biblii.
Pojęcia i terminy:
Biblia, Księga, Stary Testament, Księga Rodzaju, rozdział biblijny, opowieść, opowiadanie, symbole biblijne, topos, ogród rajski (Eden), drzewo życia, drzewo wiadomości dobrego i złego, wąż, topos człowieka wędrowca (homo viator), interpretacja Biblii (hermeneutyka).

Peterson, o znaczeniu ogrodu i węża

Mascaccio, fresk