Kartkówka z manifestów romantycznych

kartkówka online

  1. Wskaż 2 romantyczne i 2 oświeceniowe cechy Ody do młodości. (2punkty)
  2. Wskaż nawiązanie do Biblii w Odzie Mickiewicza i wyjaśnij jego funkcję (po co tam jest). (2punkty)
  3. Jaką funkcję pełni historia Karusi w sporze między romantykami a oświeceniem? (1punkt)
  4. Czy pytania w Romantyczności to są pytania retoryczne? Uzasadnij (1punkt)

Król elfów w muzycznej interpretacji Szuberta: Zelkowicz; Bidgood