Mitologia – podsumowanie pracy

Oceny z karty pracy: mitologia:
– stopień celujący (6) 99 % – 100%; 46 punktów;
– stopień bardzo dobry (5) 85% -mniej niż 99%; 39,1-45,5 punktów;
– stopień dobry (4) 70% -mniej niż 85%; 32,2-39 punktów;
– stopień dostateczny (3) 55% -mniej niż 70%; 25,3-32 punktów;
– stopień dopuszczający (2) 40% – mniej niż 55%; 18,4-25 punktów;
– stopień niedostateczny (1) mniej niż 40%; poniżej 18  punktów.
(Warunki pracy: w parach, z lekturą w rękach i możliwością korzystania z notatek; możliwych punktów do zdobycia: 59).

Pięta achillesowa i możliwość poprawy – wyłącznie odręcznie w zeszycie (!)
(1 ocena w górę; konieczność odpowiedzi z zeszytem; do oceny 5 i 6 dodatkowe losowe pytanie):
frazeologizmy – znajdź 16 związków frazeologicznych pochodzenia mitologicznego i wyjaśnij ich znaczenie w zeszycie oraz zapisz, stwórz 3 zdania dotyczące życia w szkole, wykorzystując w nich 3 frazeologizmy (poza piętą achillesową);
funkcja poznawcza mitów – wypisz minimum 9 mitów i napisz, na jakie pytania odpowiadają;
funkcja dydaktyczna mitów – wypisz min. 4 mity i napisz, jaki wniosek można wyciągnąć z każdego, uzasadnij;
archetypy – zapisz, co to jest archetyp i wymień min. 4, których źródła można znaleźć w mitologii; dopisz do nich przykłady realizacji z kultury współczesnej;
toposy – zapisz, czym jest topos i wymień min. 2, których źródła można znaleźć w mitologii; dopisz do nich przykłady realizacji z kultury współczesnej;
herosi – stwórz grę, która służyłaby zapamiętaniu najważniejszych bohaterów greckich mitów (Herakles, Tezeusz, Perseusz, Jazon, Odyseusz, Achilles);
*Rzym – uzupełnij w domu tabelę (pożądane cechy założyciela państwa i elementy mitu założycielskiego Rzymu, które na nie wskazują) i pokaż.
Nie mam pomysłu na poprawę w przypadku braku własnej refleksji… Może poddaj to refleksji i zaproponuj coś?