Omówienie sprawdzianu

” – Czy pamiętasz, jak byliśmy razem u Aulusa Plaucjusza1 i tam po raz pierwszy widziałeś boską dziewczynę, którąś sam nazwał jutrzenką i wiosną? Pamiętasz tę Psyche2, tę nieporównaną, tę najpiękniejszą z dziewic i z waszych bogiń?
Petroniusz patrzył na niego z takim zdziwieniem, jakby chciał sprawdzić, czy głowa jego jest w porządku.
– Po jakiemu ty mówisz? – rzekł wreszcie. – Oczywiście, że pamiętam Ligię.”

Winicjusz, opisując Ligię, stara się:
A. opisać niezwykłe kobiece piękno  
B. pokazać wielkość i dobroć postaci
C. scharakteryzować dziewczynę      
D. zwrócić uwagę na zachowanie kobiety

Winicjusz, opisując Ligię, używa:
A. metafor, aby opisać niezwykłe kobiece piękno  
B. porównań, aby pokazać wielkość i dobroć postaci
C. epitetów, aby scharakteryzować dziewczynę      
D. wyliczeń, aby zwrócić uwagę na zachowanie kobiety

Przy ocenianiu prac pisemnych nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
1) poniżej 33% możliwych do uzyskania punktów – niedostateczny
2) 33% – 49% – dopuszczający
3) 50% – 74% – dostateczny
4) 75% – 89% – dobry
5) 90% – 99% – bardzo dobry
6) 100% lub ocena bardzo dobra i zadanie dodatkowe (do decyzji nauczyciela) – celujący.