Opis przeżyć wewnętrznych

Cel lekcji:
* opanowanie słownictwa związanego z emocjami (frazeologizmy, metafory),
* opanowanie formy wypowiedzi pisemnej: opis przeżyć wewnętrznych.

Podręcznik, s. 70-72.

Zadanie: Napisz opis przeżyć wewnętrznych.
Tematy do wyboru. Warunek formalny: min. 200 słów.

Ocena: 10 punktów:
Temat: 5 pkt. (za realizację powyższych punktów z tabeli),
Kompozycja: 1 pkt (zastosowanie trójdzielnej kompozycji i logicznych akapitów),
Styl: 1 pkt (spójny styl bez powtórzeń i kolokwializmów np. „fajnie, wkurzyć,walnąć”),
Język, ortografia, interpunkcja: po 1 punkcie za brak/niewielką liczbę błędów w każdym z zakresów.