Pan Tadeusz – praca pisemna

Opowiadanie:

  1. Wyobraź sobie, że jeden z bohaterów „Pana Tadeusza” przeniósł się do współczesności. Napisz opowiadanie, w którym porówna obraz Polski i Polaków, jaki pamięta, z obecnym.

2. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w Soplicowie w 1811 roku. Opisz spotkanie z wybranym bohaterem, od którego dowiesz się o tradycjach, obowiązujących w dworku.

Rozprawka:

3. Jacek Soplica – bohater, który wzbudza litość i pogardę, czy szacunek i poważanie? Postaw tezę, a w swojej argumentacji odwołaj się do znajomości losów bohatera „Pana Tadeusza”.

4. „Tradycja to piękno, które chronimy, a nie więzy, które nas krępują” /Ezra Pound/ – rozważ ten cytat. W argumentacji odwołaj się do „Pana Tadeusza” i jednego innego utworu literackiego.

Udowodnij, ze bardzo dobrze znasz treść lektury. Twoja praca powinna liczyć co najmniej 200 słów.