Serce roście patrząc na te czasy!

– co siódmoklasista musi wiedzieć o pieśniach Kochanowskiego

miejsce serca w języku

Zadanie: narysuj serce i wypisz dookoła niego jak najwięcej frazeologizmów, zawierających słowo „serce”. Przy nowych, nieznanych – dopisz znaczenia. Np. serce na dłoni, kamienne serce…

Serce rośnie, patrząc na te czasy! – podręcznik, s. 82

Przepisz cele lekcji:
1. identyfikuję podmiot liryczny,
2. znajduję środki stylistyczne,
3. parafrazuję XVI-wieczny utwór,
4. wymieniam elementy filozofii Kochanowskiego,
5. tworzę w oparciu o tekst poety.

Zadanie: uzupełnij i przepisz do zeszytu notatkę:

środki

Przełóż tekst Kochanowskiego na „nasze” – jedna strofa = jedno zdanie.
Jaki jest – zgodnie z treścią pieśni – warunek wesela prawego?

Obejrzyj film i wypisz cechy filozofii stoickiej:


Zad. 7: Sformułuj przesłanie Pieśni II. Czy jest ono aktualne także dziś?

Co jest źródłem radości podmiotu lirycznego w trzech pierwszych strofach?

Zadanie: wybierz wers z Pieśni Kochanowskiego i dopisz drugi, własny, tworząc fraszkę o tematyce ekologicznej. Nadaj jej typowy dla fraszki tytuł.