Przypowieść o siewcy

Cele lekcji:
* wiem, czym jest przypowieść (parabola),
* potrafię wskazać znaczenie dosłowne i alegoryczne przypowieści o siewcy,
Pamiętam:
* znaczenie słów: alegoria / symbol,
* inne poznane krótkie formy epickie: mit, bajka, opowiadanie i ich cechy.

Po przeczytaniu samej przypowieści: zapisz elementy świata przedstawionego
1. czas akcji:
2. miejsce akcji:
3. bohaterowie:
4. Wydarzenia: 1. … 2. … 3. …
Znaczenie – podstawa: https://learningapps.org/466105
Znaczenie – zaawansowane: https://learningapps.org/17352685

  1. Przypowieść (parabola) to krótki utwór epicki (epicki, bo ma fabułę i narrację) z ukrytym przesłaniem; jej cechy to:
    – schematyczne postacie,
    – nieokreślone miejsce i czas akcji,
    – prosta fabuła,
    – występowanie alegorii.
  2. Alegoria / Symbol:

Zadanie tygodniowe (za czwartek, 25.03):
Wybierz jedną z przypowieści: O synu marnotrawnym, O pannach roztropnych i nierozsądnych lub O miłosiernym Samarytaninie; zapoznaj się z jej tekstem w podręczniku i z zadaniami w poniższej prezentacji. Pobierz i uzupełnij kartę pracy (kartę pracy można pobrać z poniższej prezentacji lub z Zadania w MsTeams; w librusie nie można załączyć kilku plików). Uzupełnioną kartę pracy prześlij w Zadaniach na MsTeams; zadanie pod tytułem: wybrana przypowieść.