Renesans – plan pracy:

1F:
4.03 wprowadzenie
5.03 sztuka
6.03 Bóg: Kochanowski, [Czego chcesz od nas, Panie…]
7.03 Bóg: Kochanowski, psalmy
8.03 Filozofia: Erazm z Rotterdamu, Montaigne, Próby
11.03 Rabelais, Gargantua i Pentagruel
12.03 Kochanowski, [Chcemy sobie być radzi]
13.03 Piotr Skarga, Kazania sejmowe
14.03 Kochanowski, Pieśń o spustoszeniu Podola
15.03-18.03 Kochanowski, Odprawa posłów greckich
19.03 Morus, Utopia/Machiavelli, Książę?
20.03 Bocaccio, Sokół?
21.03 podsumowanie częściowe/ kartkówka/ czytanie ze zrozumieniem
22.03-27.03 William Shakespeare, Romeo i Julia
3.04-04.04 Kochanowski, Treny
5.04 Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce + Mikołaj Rej
8.04-9.04 podsumowanie, prezentacja projektów
10.04 sprawdzian

1b2:
4.03 wprowadzenie
4.03 sztuka
5.03 Filozofia: Erazm z Rotterdamu, Montaigne, Próby
6.03 Bóg: Kochanowski, [Czego chcesz od nas, Panie…]
11.03 Bóg: Kochanowski, psalmy
12.03 Kochanowski, [Chcemy sobie być radzi]
13.03 Piotr Skarga, Kazania sejmowe
18.03-19.03 Kochanowski, Odprawa posłów greckich
20.03 Kochanowski, Pieśń o spustoszeniu Podola
25.03-27.03 William Shakespeare, Romeo i Julia
3.04 podsumowanie Romea i Julii
8.04 Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce + Mikołaj Rej
9.04 Kochanowski, Treny
10.04 podsumowanie
15.04 sprawdzian

1d1:
4.03 wprowadzenie
5.03 sztuka
8.03 Bóg: Kochanowski, [Czego chcesz od nas, Panie…]
8.03 Filozofia: Erazm z Rotterdamu,
11.03 Bóg: Kochanowski, psalmy
12.03 Kochanowski, [Chcemy sobie być radzi]
15.03-18.03 Kochanowski, Odprawa posłów greckich
19.03 Piotr Skarga, Kazania sejmowe
Kochanowski, Pieśń o spustoszeniu Podola (do przygotowania PRZED lekcją)
22.03-27.03 William Shakespeare, Romeo i Julia
5.04 Kochanowski, Pieśń świętojańska o sobótce + Mikołaj Rej
8.04 Kochanowski, Treny
9.04 podsumowanie
12.04 sprawdzian