„Śmierć Pułkownika” -Adama Mickiewicza

Przypomnijcie sobie, co właściwie wiecie o Powstaniu Listopadowym?

5′ – Obejrzyjcie załączony filmik i przypomnijcie, gdzie podczas powstania listopadowego przebywał Adam Mickiewicz. Czym było to spowodowane?

Proszę zabawić się w detektywa i spróbować opisać pułkownika na podstawie dostępnych danych – na podstawie wiersza.

Rota – Od połowy XVII wieku najmniejszy pododdział wojsk liczący 6. żołnierzy. Obecnie w języku rosyjskim rota oznacza kompanię czyli 60-110 osób, w tym znaczeniu używana też była w języku polskim w XIX wieku.

Kulbaczyć – siodłać konia.

Kordelas (wł. cortelas) – rodzaj długiego noża, broń o głowni jednosiecznej, prostej lub zakrzywionej, od XV wieku używana przez piechotę, później najczęściej stosowana jako myśliwska.

Stefan Czarniecki herbu Łodzia – polski dowódca wojskowy, hetman koronny.

Kim był przedstawiony w wierszu pułkownik?

Lecz ten wódz, choć w żołnierskiéj odzieży,
Jakie piękne dziewicze ma lica?
Jaką pierś? — Ach, to była dziewica,
To Litwinka, dziewica–bohater,
Wódz Powstańców — Emilija Plater!

16′, ale chyba warto

Zapisz w zeszycie trzy pytania do treści filmu – pytania z biografii Emilii Plater.