„SWP” II – świat przedstawiony

Cele lekcji:
* znam i prezentuję elementy świata przedstawionego „Skrzyni Władcy Piorunów”,
* określam gatunek powieści i jej tematykę (potrafię uzasadnić),
* wymieniam wątki w powieści (potrafię zilustrować je przykładami).