Szacunek dla dziecka

Zadanie grupowe:

  1. W centralnym miejscu kartki rysujemy Dom Sierot (jak go sobie wyobrażacie) oraz nadajemy mu nazwę.
  2. Górną część plakatu dzielimy na dwie połowy. Po lewej stronie wypisujemy potrzeby/ marzenia dzieci z Domu Sierot z okresu 1939-1942. Po prawej stronie umieszczamy dzisiejsze potrzeby/ marzenia dzieci. Porównujemy obydwa okresy.
  3. Po lewej stronie Domu wypisujemy zachowania i postawy charakteryzujące dorosłego człowieka szanującego dziecko (możecie go narysować).
  4. Po prawej stronie Domu wypisujemy prawa każdego dziecka.
  5. W lewym dolnym rogu z rozsypanki słów układamy sentencję autorstwa Janusza Korczaka.
  6. W prawym dolnym rogu dopasujemy terminy i daty z ich znaczeniami.

Zadanie: opisz krótko życie i śmierć Korczaka. Następnie rozważ, czy warto było ponieść tę ofiarę? Podaj jeden argument.