Telefony komórkowe w szkole?

Zastanów się nad tym, czy chcesz, by podczas przerw wolno było uczniom korzystać z telefonów komórkowych.

Postaw tezę lub hipotezę. Podaj argumenty. Zaznacz, które argumenty są rzeczowe (oparte na faktach, badaniach), które logiczne (oparte na dedukcji, indukcji, analogiach), a które odwołują się do emocji.

Obejrzyj materiał filmowy (możesz wszystkie 3):
Jak smartfony niszczą mózg (7′)
Autyzm cyfrowy (5′ – całość: 12′)
Co niszczy przyjaźń i związki – phubbing (8′)

trudne terminy:
dopamina, strzał dopaminowy, ośrodek nagrody, demencja
sieć domyślna, phubbing,