Tematy egzaminacyjne

Napisz rozprawkę, w której rozważysz, czego współcześni młodzi ludzie mogą się nauczyć od bohaterów literackich. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.

Z przyjacielem łatwiej pokonywać trudności. Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność tego stwierdzenia. W wypracowaniu odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz innego utworu literackiego.

Napisz rozprawkę, w której rozważysz trafność stwierdzenia, że wszyscy chętnie wracają do miejsc, które są im bliskie. W argumentacji odwołaj się do wybranej lektury obowiązkowej oraz do innego utworu literackiego.