Wyobraźnia w kostce

Zadanie przed piątkową lekcją:

  • zapoznać się z informacjami, zawartymi w ramkach (przypomnienie i nowa wiadomość) w podręczniku na str. 204-206,
  • wykonać w zeszycie zadanie 4 z podręcznika, s.205; w razie potrzeby posłużyć się słownikiem ortograficznym i frazeologicznym; wyjaśnić znaczenie związków frazeologicznych.