Filozofia starożytna

Zapisz przynajmniej 3 pytania, które uważasz za filozoficzne. Na które najbardziej chcesz poznać odpowiedź? Quiz – na ile rozumiesz kulturę Grecji?

Pomnik Sokratesa, Wrocław
Pomnik Sokratesa na Wyspie Bielarskiej w pobliżu ogródka jordanowskiego.
Stanisław Nieczwołodow

Antyk – prezentacje przekrojowe GWO
filozofia: 4, 6:37, podręcznik
piosenka filozoficzna z wykorzystaniem fresku Santiego, Szkoła Ateńska

Przepisz hasła i dopisz nazwiska, z którymi się wiążą: #powietrze #idea #atom #wszystkopłynie #ogień #logika #etyka #cykuta #złotyśrodek #prawo #ograniczenie potrzeb

Który z filozofów to powiedział?
„Szczęśliwy jest ten, kto potrafi wybrać między skrajnościami i kieruje się zasadą umiaru.”
„Istnieją powszechne i niepisane prawa moralne, których poznanie i przestrzeganie prowadzi do osiągnięcia szczęścia.”
„Świat, w którym żyjemy, rzeczy i pojęcia, które znamy, to jedynie niedoskonałe i zmienne odbicie tego, co doskonałe, czyli świata idei.”

  • Zastanówcie się, jak zachowaliby się dziś stoicy, epikurejczycy i cynicy. Stwórz dialog między 2 lub wszystkimi 3, który odnosiłby się do wybranej sytuacji.