Fraszki

Cele lekcji:
– wiem, co to jest fraszka,
– potrafię wskazać cechy fraszki w utworze,
– omawiam zabiegi stylistyczne,
– określam temat wiersza,
– zapisuję utwór XVI-wieczny współczesną polszczyzną.

  1. Co to jest fraszka?
  2. Przeczytajmy kilka fraszek. Co je łączy?
  3. Zapisujemy definicję + ciekawostki.
  4. Wybieramy jedną fraszkę do wspólnej pracy, zapisujemy „z polskiego na nasze”.

Na następnej lekcji kontynuujemy!