Koniugacja -am, -asz

Дієвідміна
1) система відмінюваних форм дієслова, які виражають категорії особи, способу, часу, числа;
2) група дієслів, що має однакові форми відмінювання залежно від характеру основи.

Koniugacja (III) -am, -asz:

ja …..am, ty …..asz, on ……a, my ……amy, wy ……acie, oni …….ają

mieć (ja mam, ty masz), nazywać (nazywam, nazywasz),
ganiać (ganiam, ganiasz), pomagać (pomagam, pomagasz),
mieszkać
przepraszać
kochać
biegać
słuchać
śpiewać
czytać
oglądać
czekać
pytać
grać
znać
wybrać, wybierać (wybieram, wybierasz)

Proszę wybrać jedno słowo i odmienić je przez WSZYSTKIE osoby (ja, ty, on/ona/ono/Pan/Pani, my, wy, oni/one/Państwo) w zeszycie!

Powtórzenie odmiany być*, mieć*:

+ JP bez granic, Lekcja 3: W Szkole (c.d.)