„Gloria victis”

Krotka nowela Elizy Orzeszkowej o ogromnym wpływie na kulturę i sposób mówienia o historii: Prezentacja

Obraz powstania i powstańców oraz co z tego wynikło.

Jakie znamy sposoby przedstawiania wydarzeń historycznych, zwłaszcza związanych z obroną państwowości?

Uzupełnienie str. 126:

„I głos jego słyszałyśmy z brzmieniem jak stal dzwoniącym, rozkazującym, niekiedy aż groźnym. Tak grzmieć musiał w wąwozie termopilskim głos Leonidasa.
Skąd wiemy o Leonidasie? Pra-pra-ojcom naszym opowiadały o nim pra-pra-ojce wiatrów prędkich i nikt nie zgadnie, kędy, jak, kiedy o rzeczach wielkich i o rzeczach wiecznych rozpowiadają wiatry drzewom, drzewa chmurom, chmury gwiazdom, gwiazdy duchom, a baśnie i pieśni, wieści i powieści płyną jak świat szeroko i jak wieczność długo…
Czy Leonidas wiedział, że gdy wąwóz termopilski trupami hufca swojego zasypie, stopa niewoli ziemi greckiej nie dosięże? Jeżeli wiedział, błogo mu było uściełać tę krwawą zaporę i jako pieczęć składać na niej siebie!
Ten nie wiedział. W orężnych sprawach ludzkich biegłym był, biegłość ta w dalekowidztwo wzrok mu zaostrzała, spostrzegał wyłaniającą się zza dnia ofiar i boju potworną, czarną noc.
Jednak szedł i prowadził, bo taka była moc słupa ognistego, który wówczas nad ziemią wzbił się, taka tęsknota za obiecaną, oczekiwaną, za upragnioną, płomiennie kochaną krainą wolności i taki był krzyż narodu jego ciężki, nieznośny…”

z. 6/127 Udowodnij, że postać Traugutta została wyidealizowana. Weź pod uwagę 3 odniesienia historyczne/religijne/literackie.

s. 128 – nawiązanie do siewu: mitologizacja czy sakralizacja?

z. 13/131

Wypracowanie:
1. Rola przyrody w literaturze.
2. Pamięć o zrywach narodowych w literaturze.
3. Miłość do ojczyzny – siła budująca czy niszcząca?
4. Niebezpieczeństwa idealizowania rzeczywistości.

Omów zagadnienie na podstawie utworu „Gloria victis” Elizy Orzeszkowej i dowolnego innego utworu literackiego. W swojej odpowiedzi uwzględnij również wybrane konteksty.