Jan Kochanowski

  • szlachcic, poeta, pisarz z XVI wieku (1530-1584),
  • dobrze wykształcony (w kraju i za granicą),
  • dworzanin, nadworny urzędnik i poeta na utrzymaniu magnatów,
  • ziemianin, zamieszkały w Czarnolesie,
  • stoik i epikurejczyk,
  • humanista.

Jakie starożytne gatunki literackie pisał po polsku Kochanowski?

Zadanie domowe:

Zapoznaj się z informacjami ze stron 66-69 z podręcznika. Wykorzystaj też wiedzę pozalekcyjną i stwórz krótki test: co wiemy o renesansie
(minimum 3 pytania zamknięte z opcjami a,b,c,d).
Rozważ, które informacje są ważne, a które zupełnie nie!
Test przygotuj na podpisanej kartce i oddaj mi, wykorzystam!