Kłamstwa dla dzieci

 1. Wypisz definicję kłamstwa dla dzieci (zacytuj).
 2. Uzupełnij zdanie:
  Fragment o nauczaniu na matematyce, że wykładnikiem potęgi musi być liczba naturalna jest: a) argumentem b) przykładem i służy w tekście c) zilustrowaniu tego, o czym jest tekst d) rozśmieszeniu czytelnika
 1. Autor stopniuje potencjalne negatywne skutki kłamstw dla dzieci. Zapisz przykłady, których skutki są wg tekstu:
  Najgorsze:
  Gorsze:
  Złe:
  Neutralne:
 1. O uproszczeniach w podręcznikach do historii autor twierdzi, że: „bywają podstawą do wyrobienia sobie szeroko rozumianych poglądów geopolitycznych.” O jakie poglądy geopolityczne chodzi?
 2. W tekście jest wiele pytań retorycznych. Jaką pełnią funkcję?
 3. Wypisz z tekstu argumenty za i przeciw kłamstwom dla dzieci w szkole.
Może być komiksem
Czy to dobra ilustracja do tekstu? Zajmij stanowisko i podaj argument odnoszący się zarówno do tekstu, jak i obrazka