Koncerty literackie

KONCERT JANKIELA – Adam Mickiewicz, „Pan Tadeusz”, księga 12, wers od 647

propozycja lekcji Radosławy Górskiej

Cele lekcji:
 1. zaobserwować, jak Jankiel muzyką opowiada historię Polski;
2. podpatrzeć, jak Adam Mickiewicz słowami oddaje muzykę.

w którym znaczeniu używamy słowa, mówiąc o koncercie nad koncertami Jankiela?
Jak właściwie wyglądają cymbały?
Kim był Jankiel? wskaż cechy zawarte we fragmentach wybranego koloru; czego dotyczą?

Omówienie koncertu: Wiedza z Wami podstawówka – przede wszystkim dla nieobecnych.

Zadanie: wypisz 5 wydarzeń historycznych (w pionie, w formie tabeli)
Jak reagowali słuchacze?

Z fragmentów, które opisywaliście, wypiszcie: epitety, porównania i personifikacje.

*ONOMATOPEJA i ALITERACJA – sprawdź lub przypomnij sobie, co to, i znajdź przykład w tekście. Po co Mickiewicz użył tych środków?

KONCERT MOCHNACKIEGO – Jan Lechoń, „Mochnacki

Co trzeba wiedzieć i znać, żeby zrozumieć ten wiersz i go odczuć?

Kim był Maurycy Mochnacki? Kiedy odbył się ten koncert? Jak wyglądała sytuacja polityczna w tym okresie? Gdzie odbył się koncert?

Co jest głównym tematem tego wiersza? W jaki sposób poeta buduje nastrój w wierszu? Wymień kolory, które dominują w utworze. Jaką mają one symbolikę? Jakie motywy przewijają się przez ten koncert?