Powtórzenie przed sprawdzianem

 1. kultura dwudziestolecia międzywojennego (podr, s. 176-179):
  a) znam i rozpoznaję style w malarstwie: abstrakcjonizm, futuryzm, ekspresjonizm, surrealizm (Picasso, Dali, Tamara Łempicka, Duchamp i innni);
  b) znam i rozpoznaję style w architekturze: modernizm, art deco;
  c) wskazuję przyczyny (genezę) zmian w sztuce i architekturze.
 2. poezja dwudziestolecia (podr. s. 180-186, ale i wiedza wcześniejsza):
  a) potrafię określić temat wiersza;
  b) rozpoznaję środki stylistyczne i wskazuję ich funkcje;
  c) poznaję i opisuję podmiot liryczny;
  d) własnymi słowami opisuję obrazy poetyckie;
  e) rozpoznaję nawiązania literackie i kulturowe;
 3. Socjolekty (podr, s. 193, ale i ZPE)- co to jest, gdzie i kiedy występuje, jakie są przyczyny ich powstawania, jakie mają cechy, jakie pełnią funkcje.
 4. „Artysta” Mrożka (podr, s. 187- 189) – znam tematykę utworu, potrafię odnaleźć w nim żart, ironię, groteskę; formułuję własne sądy na tematy poruszone w tekście.

Poezja: zwróćcie szczególną uwagę na neologizmy (powtórka ze słowotwórstwa: od jakich słów został stworzony neologizm, co znaczy), kolokwializmy (słowa należące do mowy potocznej i co robią w wierszach), groteskę, kontrast, ironię, żart.
Wiersze do opracowania (któreś z nich będą na sprawdzianie):
Jan Lechoń, ***[Pytasz, co w moim życiu rzeczą główną] -pomoc: https://view.genial.ly/63dc3d0908703000115c9cfc
Jan Lechoń, Herostrates
Bolesław Leśmian, Urszula Kochanowska,
Julian Tuwim, Czereśnie,
Leopold Staff, Ars Poetica,
Leopold Staff, Odys,
Jarosław Iwaszkiewicz, Do przyjaciela wroga,
Kazimierz Wierzyński, Przebity światłem,
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Miłość (Nie widziałam cię już od miesiąca…),
Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Morze i niebo.