Nigdy więcej wojny! – projekt

Wybierz grupę i wykonaj wybraną pracę do zaprezentowania na lekcji 2 i 3 listopada:

  1. Upamiętnienie – znajdźcie najbardziej Was poruszające pomniki czy obrazy, upamiętniające II wojnę światową. Poddajcie pomnik/obraz pogłębionej analizie, skomentujcie jego elementy. (Możecie skorzystać z podręcznika, s. 211 lub 218, prezentacja maks. 3′)
  2. Na naszym podwórku – znajdźcie we Wrocławiu pomniki i miejsca pamięci związane z II wojną światową – zróbcie sobie z nimi zdjęcia, przygotujcie mapę z tymi miejscami i wybierzcie najciekawsze (prezentacja maks. 3′)
  3. Okupacyjna rzeczywistość – przygotujcie prezentację dotyczącą tego, jak wyglądała rzeczywistość okupacyjna w Warszawie (jak wyglądała szkoła? praca? czas wolny? co było wolno, czego nie? wyjaśnijcie pojęcia gadzinówka, mały sabotaż, dywersja, konspiracja, getto, tajne komplety, godzina policyjna, możecie korzystać z podręcznik s. 216-217; prezentacja maks. 3′)
  4. ZHP – przygotujcie prezentację o historii harcerstwa ZHP (co znaczy ten skrót, jakie są założenia, jak wygląda mundur, czym zajmowali się harcerze kiedyś, czym teraz, może jakaś piosenka?) – zadanie przeznaczone dla osób, które mają związek z harcerstwem! (prezentacja maksymalnie na 5′)
  5. Wiersz wojenny – wybierz wiersz z okresu II wojny światowej – przeczytaj go klasie i przeanalizuj fragment, zinterpretuj całość (projekt jednoosobowy, maks. 3′)
  6. Wojenna literatura – wybierz książkę, która porusza temat II wojny światowej, a którą polecasz kolegom – przynieś ją i o niej opowiedz. Przeczytaj na głos fragment (projekt jednoosobowy, maks. 3′)