Przekład intersemiotyczny

Autorzy ilustracji za pomocą różnych elementów graficznych przedstawili swoją interpretację lektury. Napisz, o jaką lekturę chodzi. Wybierz dwa elementy graficzne i wyjaśnij ich sens w kontekście całej lektury.

Zemsta - plakat