Oceń mnie

By (d)ocenić moją pracę, odpowiedz, proszę, na kilka pytań:

Na skali ocen 1-6, gdzie 1 to wcale/nigdy, a 6 celująco/świetnie/zawsze odpowiedz na pytania:
(jeżeli gdzieś pojawi się ocena 1 lub 2 – proszę o komentarz)

  1. Czuję, że opanowałam/em materiał 7 klasy na…
  2. Dobrze spędzałam/em czas na lekcjach polskiego
  3. Czułam/em się bezpiecznie na lekcjach polskiego
  4. Dużo zapamiętam z języka polskiego w 7 klasie
  5. Rozumiałam/em, czego dotyczą oceny, pojawiające się w dzienniku
  6. Rozumiem, skąd wzięła się moja ocena na koniec roku
  7. Czułam/em się zmotywowana/y do pracy
  8. Rozumiałam/em, dlaczego i po co uczę się konkretnych rzeczy
  9. Chętnie uczestniczyłam/em w zajęciach
  10. Kiedy czegoś nie rozumiałam/em – pytałam/em.

Odpowiedz też na 2 dodatkowe pytania:

11. Co najlepiej zapamiętałaś/eś z języka polskiego w tym roku (jaką lekcję, jaką nową wiedzę)?
12. Czego najbardziej oczekujesz w 8 klasie?
13. Co byś zmieniła/zmienił?