Olimpiada polonistyczna

Poza zDolnym Ślązakiem jest też olimpiada polonistyczna. Chcę, żeby osoby z lekkim piórem mogły wziąć w niej udział.

Pierwszy etap polega na napisaniu pracy na wskazany temat. Tematy pojawią się na początku października – ale już teraz wiadomo, czego będą dotyczyły i – jakie książki należałoby przeczytać, by z nich skorzystać, pisząc:

Bardzo proszę, by osoby chętne zapoznały się ze wskazanymi lekturami (nie trzeba przeczytać wszystkich!).