Odprawa posłów greckich – lekcja 1

Zadanie dodatkowe – jedno, do wyboru –
1. Zajmij stanowisko w sporze: oddać Helenę czy nie oddawać? Nagraj swoją wypowiedź. (Wymagania formalne: ok. 1 minuty, mów wyraźnie, ustaw kamerę w pionie)
2. Określ swoje stanowisko: oddać Helenę czy nie oddawać? Napisz krótką wypowiedź argumentacyjną: wstęp, minimum dwa argumenty, uzasadnienie, zakończenie. około 100 słów. (Wymagania formalne: ok. 100 słów, styl typowy dla rozprawki, ZAKAZANE SŁOWA: „argument”, „osobiście”)

Zadania na lekcji:

  1. Charakterystyka sceniczna Aleksandra (młody/stary, spokojny/wzburzony, mówi cicho/głośno, jak się porusza)
  2. Charakterystyka sceniczna Antenora
  3. Parafraza 4 wypowiedzi Aleksandra (od: Jako… do: przyjacielowi)
  4. Parafraza 4 wypowiedzi Aleksandra (od: W potrzebie, do: osadził)
  5. Parafraza 4 wypowiedzi Aleksandra (od: Znać… do końca rozmowy)
  6. Parafraza 4 wypowiedzi Antenora (od: A ja… do: przyjacielska)
  7. Parafraza 4 wypowiedzi Antenora (od: I toć… do: sądzić)
  8. Parafraza 4 wypowiedzi Antenora (od: Wszystkim do końca rozmowy)