Odprawa posłów greckich – lekcja 2

Po tej lekcji: znasz pojęcia: moralność, etyka, parafraza i streszczenie,
potrafisz wskazać zasady moralne, które powinny obowiązywać polityków,
znasz ważne cytaty z dramatu Kochanowskiego: „Wy, którzy rzeczą pospolitą władacie” i: „O nierządne królestwo i zginienia bliskie”.