Wieczna sromota…

Dwukrotnie już prowadziłam z Wami lekcje na temat Pieśni Kochanowskiego metodą heurezy – tej lekcji wysłuchajcie (niecałe 20 minut wykładu) i wynotujcie te kilka rzeczy, które są najważniejsze (slajd drugi zawiera informacje, co należy umieć po tej lekcji).