„Pan Tadeusz” – geneza

Podręcznik, s. 71

uzupełnij oś czasu opisem wydarzeń, które mają znaczenie w kontekście lektury

Przepisz do zeszytu, uzupełniając wyrazami z ramki:

Represja: jest to forma kary, nacisku lub odwetu, która za pomocą surowych środków, często w formie przemocy, prześladowania czy odebrania dóbr praktykowana jest wobec osób łamiących pewne reguły.
Kontrybucja: obowiązkowe świadczenie, na przykład w formie daniny, opłat narzucanych przez państwo zwycięskie na państwo pokonane lub na ludność kraju, które jest przez dane państwo okupowane.