„Pan Tadeusz” – pierwsze spotkanie

Panie Tadeuszu, jak Ci na imię? czyli znaczenie pełnego tytułu epopei.

ćwiczenie na rozgrzewkę: 3-2-1 fakty i opinie
zapisz 3 fakty o utworze Mickiewicza
i 2 opinie (w tym swoją),
podsumuj 1 epitetem.

Narysuj w zeszycie tabelę: 8 wierszy, 3 kolumny. Zapisuj wg wzoru.

Rozmowa o utworze – pytania:
Które fragmenty dzieł podobały się Wam najbardziej, a które najmniej?
Jakie wrażenie zrobił na Was język utworu?
Jak oceniacie opowiedzianą historię?
A jak sposób jej opowiedzenia?

Wiem ja, „że niecierpliwa młodzież teraźniejsza,
Że ją nudzi rzecz długa, choć najwymowniejsza”.

Zastanów się, jakie cechy stanowią o tym, że utwór ten jest epopeją, i przepisz je wśród wymienionych poniżej
(poniżej znajdują się różne cechy różnych gatunków):
rozpoczyna się inwokacją; podniosły styl; poemat fantastyczny; brak wątków pobocznych; akcja utworu rozgrywa się w momencie przełomowym; styl nieadekwatny do tematu utworu; opowieść wierszowana o rytmicznej budowie; fabuła utworu przedstawiona na obrazkach; niespójny tok narracyjny; krótki utwór zawierający morał; odwołania do ważnych wydarzeń historycznych; bogactwo środków stylistycznych; występowanie chóru; odzwierciedla obyczajowość epoki; niedokładne, powierzchowne opisy; realistyczne ujęcie przedstawionych wydarzeń; wielowątkowość.