Poprawa

Parę słów o imiesłowach:

Rodzaje i gatunki literackie:

A tutaj o poezji (naprawdę zachęcam do zrobienia DLA SIEBIE SAMYCH lapbooków – podręcznych ściąg do analizy i interpretacji):

Poza powyższymi sprawdzę Waszą pamięć dotyczącą lektur z tego semestru i – krótkie formy użytkowe: ogłoszenie, zaproszenie, życzenia, podziękowanie, dedykacja.