Opowieść wigilijna

Tekst utworu: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/dickens-opowiesc-wigilijna.html

Na start: przepisz do zeszytu i uzupełnij tabelę (podręcznik, s. 132)

Zadanie obowiązkowe: Znajdź opisy wyglądu poszczególnych duchów i miej je ze sobą w piątek!
Zadanie dodatkowe: na piątkowe zajęcia staw się w przebraniu dowolnego z duchów nawiedzających Scrooge’a. Bądź przygotowana/y na pytania do Ciebie-ducha.

REALIZM I FANTASTYKA w opowiadaniu Dickensa

Zadanie dodatkowe: wykonaj zadanie ze slajdu 7 prezentacji 2 (spotkania 2 i 3): Tresura pióra. Wylosuj obrazek (bądź znajdź w Internecie inny, który skojarzy Ci się z „Opowieścią wigilijną”) i stwórz jego opis, naśladując styl Dickensa. Postaraj się wprowadzić uosobienia, porównania, epitety, a także pobudzić wszystkie zmysły (opis multisensoryczny). Ćwiczysz OPIS REALISTYCZNY, więc potraktuj ewentualne elementy fantastyczne jak efekt bujnej wyobraźni patrzącego i pozwól swojej wyobraźni iść w tę stronę.