Postanowienia Noworoczne

Cele lekcji:
– utrwalenie treści lektur,
– refleksja nad wartościami wyznawanymi przez bohaterów,
– poprawne formułowanie wniosków na podstawie przesłanek,
– ćwiczenie krytycznego myślenia (3*dlaczego).

Sformułuj postanowienie noworoczne wskazanego bohatera literackiego (bierz pod uwagę jego doświadczenia przedstawione w utworze, postanowienie formułuje bohater z końca utworu!).
Wskaż, dlaczego (co w utworze na to wskazuje) mógłby powziąć takie postanowienie. Następie odpowiedz na jeszcze dwa pytania.