Praca pisemna (kl.2)

Wybierz jeden z poniższych tematów i napisz wypracowanie.
• W wypracowaniu rozważ problem podany w temacie. Przedstaw również swoje zdanie i je uzasadnij.
• W rozważaniach przedstaw argumenty, odwołując się do utworów literackich, tekstów kultury oraz do wybranych kontekstów (np. historycznoliterackiego, literackiego, biograficznego, kulturowego, religijnego, mitologicznego, biblijnego, historycznego, filozoficznego, egzystencjalnego, politycznego, społecznego).
• Twoja praca powinna liczyć około 200 wyrazów.

Tematy (mogą ulec niewielkim zmianom, np. dookreśleniu):

  • „Lepiej żyć, marząc o śmierci, niż umierać, marząc o życiu” /Adam Silvera, Nasz ostatni dzień/
  • Recykling w literaturze i kulturze.
  • Literatura i kultura wobec wojny.
  • Odpowiedzialność.
  • Miłość rodzicielska.
  • Obraz śmierci.