Twój styl

W języku polskim wyróżniamy 4 główne style funkcjonalne: potoczny, urzędowy, naukowy i publicystyczny.
Poza stylami funkcjonalnymi mamy również styl artystyczny.

Zadanie:
1. W otrzymanym fragmencie tekstu zaznaczcie elementy (słowa, zdania), które świadczą o jego przynależności do danego stylu.
2. Nazwijcie te elementy (wskażcie CECHY tego stylu). Jedna osoba zapisuje te cechy na tablicy.
3. Napiszcie krótki tekst zachowany w tym stylu na temat: róża.
Pracujecie 15′ w grupach stworzonych na podstawie tego, jakim stylem zajmowaliście się wczoraj.