Znaki wokół nas

cele:
* dostrzegasz wokół siebie znaki,
* potrafisz określić, jakie to znaki (naturalne, umowne: ikoniczne i symbole),
* umiesz wymienić, jakie znaki wchodzą w skład języka,
* wiesz, z jakich systemów znaków składa się język.

Prezentacja opracowana przez Zuzannę Fijałkowską