Quo vadis – bohaterowie

Ćwiczenia:
Winicjusz- przemiana
Postacie – podział
Wartości bohaterów zbiorowych

Zadanie w grupach:
przygotuj krótką notatkę nt. bohatera (numer bohatera = numer grupy)
Ogólne pytania: kim jest, jakimi wartościami się kieruje

 1. Neron
  Co wiemy o jego przeszłości? Jaką miał władzę?
  Jak Sienkiewicz opisuje jego wygląd?
  Jaka atmosfera panowała w Rzymie za jego rządów? Jakimi ludźmi się otaczał?
  Do czego przywiązywał wagę? Jak spędzał czas?
  W jaki sposób traktował ludzi ze swego otoczenia? Jak i dlaczego pozyskiwał sobie względy ludu?
  Jak zachowywał się pod koniec swego panowania? Jak zginął

2. Petroniusz
Jaki nosił przydomek i czym było to uzasadnione? Jaką miał pozycję na dworze Nerona?
Jaki wiódł tryb życia? Czym się interesował?
Co było dla niego ważne?
Jaki był jego stosunek do cezara, a jaki – do ludzi, którzy otaczali władcę? Czym zasłużył sobie na łaskę cezara?
Czym się wyróżniał na tle innych ludzi z otoczenia cezara? Dlaczego się zdecydował popełnić samobójstwo?
Jak się przygotował do śmierci?

3. Apostoł Piotr
W jakich okolicznościach poznajemy tę postać? Czego dowiadujemy się o jego przeszłości?
Jak traktowali go chrześcijanie? Kim dla nich był?
Czego nauczał?
Jaki był jego stosunek do ludzi?
Jak się zachowywał w obliczu zagrożenia? Komu i czemu był wierny?
Jak oceniał sytuację Rzymu?

4. Chilon Chilonides
Kim był?
W jakich okolicznościach go poznajemy? Do jakiego zajęcia się najął i dlaczego?
Do jakich sposobów się uciekał, aby się wywiązać z zadania?
Jaki był jego stosunek do ludzi wysoko urodzonych, a jaki – do biedaków?    Co było dla niego ważne?
Jakie czyny Chilona najgorzej o nim świadczą? Co spowodowało jego przemianę?
Jak się zachowywał w obliczu śmierci?

5. Tygellinus
Jaką pełnił funkcję na dworze cezara?
Jak się zachowywał wobec cezara, a jak wobec ludzi z otoczenia władzy? Kogo i za co szczególnie nienawidził?
Co był gotów zrobić, aby ratować siebie?
Jakie okoliczności wykorzystał do realizacji własnych planów? Kto mu sprzyjał?
Jak pokazywał swoją władzę?
Wobec kogo postępował ze szczególnym okrucieństwem?

6. Akte
Kim była? Jak wyglądała?
Co wiemy o jej przeszłości?
Jaki był jej stosunek do Nerona? Jak traktowała Ligię?
Jak oceniała postępowanie Winicjusza? Co sądziła o chrześcijanach?
O czym świadczą jej czyny?

7. Eunice
Kim była? Jak wyglądała?
Jakimi uczuciami darzyła Petroniusza? W jaki sposób je okazywała?
Dzięki czemu zyskała jego wzajemność?

8. Poppea Sabina
Jak wyglądała?
Co mówiono o niej w Rzymie? Jaki był jej stosunek do Nerona?
Za co znienawidziła Ligię i chrześcijan?
Jaki pomysł podsunęła cezarowi i jego ludziom w związku z pożarem Rzymu? W jaki sposób wykorzystała słowa Chilona?
Jakie osobiste przeżycie mogło zmienić jej nastawienie do Ligii i dlaczego ostatecznie tak się nie stało?
Jakie fakty świadczą o wyjątkowej niegodziwości Poppei?