Węch – pomijany zmysł

Cele lekcji: * trening rozumienia tekstów popularnonaukowych, * ćwiczenie streszczania, * ćwiczenie formy wywiadu.

Działania: przeczytaj uważnie wywiad z dr Anną Oleszkiewicz (link) i wykonaj JEDNO Z 3 zadań:

Zadanie 1: Napisz jeszcze dwa pytania, jakie zadałbyś na miejscu osoby prowadzącej wywiad. Postaraj się o poprawną formę.

Zadanie 2: Zapisz min. 3 nowe dla Ciebie słowa i zapisz ich znaczenie.

Zadanie 3: Napisz streszczenie tego tekstu. Postaraj się, aby było dokładne, ale nie przekraczaj 80 słów. (Tekst ma ok. 1600 słów, 80 słów to 5%). Wpracy odpowiedz przede wszystkim na pytania: O czym jest ten tekst (wywiad, artykuł)? Co zostało na ten temat powiedziane?