Wojna w Ukrainie

Na języku polskim uczymy się JAK mówić i JAK odbierać informacje (rozróżnianie faktów i opinii, weryfikacja źródeł). Poniższy materiał zawiera wiedzę polonistyczną i psychologiczną, nie polityczną.

Prezentacja Magdaleny Rosady (codzisiajrobimy.pl)