Quo vadis

Po omówieniu:
– wskazuję cechy gatunkowe utworu Sienkiewicza,
– znam problematykę i główne wątki utworu,
– charakteryzuję głównych bohaterów,
– rozpoznaję cechy bohatera dynamicznego,
– wskazuję różnice między ukazanymi systemami wartości,
– potrafię powiązać treść książki ze światem współczesnym.

Zwiastun do polskiego filmu (skrót fabuły – 3,5′), Scena śmierci Petroniusza (3′), filozofia Petroniusza (15′), fabuła Quo vadis: opis wątków (15′).

Podział bohaterów – gra

  1. Gatunek – do jakiego gatunku literackiego (dwa słowa) należy „Quo vadis” – co na to wskazuje? (uzasadnij oba wyrazy z nazwy gatunku) (3p.)
  2. Problematyka utworu – jakie 2 tematy porusza Sienkiewicz w „Quo vadis”? krótko uzasadnij. (2p.)
  3. Podział bohaterów – bohaterów utworu można podzielić na różne grupy, wskaż jeden z możliwych podziałów i wymień po dwie postacie w każdej kategorii. (3p.)
  4. Wyjaśnij tytuł. Kiedy w książce dowiadujemy się, co znaczą te dwa słowa? (2p.)